Na naszych stronach można dokonać zakupów publikacji wydanych przez
Wyższą Szkołę Policji. Zamówione publikacje będą wysyłane wraz z fakturą VAT na adres zamawiającego. Koszt przesyłki ponosi zamawiający. Realizacja wysyłki trwa około 10 dni.

Publikacje można zakupić:
• w sprzedaży bezpośredniej w punkcie sprzedaży Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
• w sprzedaży wysyłkowej po otrzymaniu zamówienia, z NIP zamawiającego i upoważnieniem do wysłania faktury bez podpisu odbiorcy (wysyłka za zaliczeniem pocztowym). Po złożeniu zamówienia na druku „Zamówienie na zakup publikacji/akcydensów”,
• na stronie internetowej http://wydawnictwa.wspol.edu.pl, lub składając zamówienie na druku „Zamówienie na zakup publikacji/akcydensów” pocztą elektroniczną sklep@wspol.edu.pl, lub składając zamówienie na druku „Zamówienie na zakup publikacji/akcydensów” faksem pod numer (89) 621 5448, 733 5448

Pobierz druk zamówienia na zakup publikacji/akcydensów

Płatności za zamówienia należy realizować, gdy zostaną Państwo poinformowani o przyjęciu zamówienia na nr rachunku
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 25 2030 0045 1110 0000 0330 9780
(w przypadku zamówień "przelew na konto")