BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE. WYBRANE ZAGADNIENIA. PRZEGLĄD DOROBKU NAUKOWEGO STUDENTÓW

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE. WYBRANE ZAGADNIENIA. PRZEGLĄD DOROBKU NAUKOWEGO STUDENTÓW

50,25

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Redakcja naukowa: Rafał Płocki (ORCID 0000-0002-3010-5474)

39 w magazynie

SKU: 76-0692 Kategoria:

Opis

Format: B5
Liczba stron: 176
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2020
Data wydania:  29.06.2020
Oprawa: miękka
ISBN 978-83-7462-728-3
e-ISBN 978-83-7462-729-0
EAN: 9788374627283

****************************************

ebook

 

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA
Przygotowanie kandydatów do służby i pracy w organach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa

 

Kajetan Kozłowski, Krzysztof Król
Bezpieczeństwo narodowe w praktyce
National security in practice

 

Damian Domański, Daniel Smaga
Sylwetka absolwenta Akademii Obrony Narodowej kierunku bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne — oczekiwania i możliwości
Profile of a graduate of the National Defence University in the fi eld of national and internal security — expectations and opportunities

 

Arkadiusz Błaszczuk, Patryk Jasiński
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jako główna uczelnia kształcąca na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
Police Academy in Szczytno as the leading school in the fi eld of internal security

 

Milena Szemraj, Martyna Wojenka
Ćwiczenia dowódczo-sztabowe Pierścień’14 jako innowacyjny element praktycznego kształcenia studentów Akademii Obrony Narodowej
Command-and-staff exercises Pierścień’14 as an innovative element of practical education of students of the National Defense Academy

 

Tomasz Rusiński
Cechy charakteru kandydata do służby w Policji a rzeczywistość policyjna
Personality traits of a candidate and police reality

 

Bernadeta Kosińska, Jacek Sztadhaus
Psychologiczne predyspozycje kobiety i mężczyzny do pełnienia służby w Policji
Psychological predispozyces women and men to make the service in the Police

 

Ewa Szuber
Kobieta w służbie. Profil idealnej kandydatki do służby w Policji
A woman on duty. A profile of a perfect recruit for the Police Department

 

 

CZĘŚĆ DRUGA
Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego

 

Karolina Kopczyńska
Współpraca Policji i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnych
Cooperation of the Police and local government units in terms of safety of local communities

 

Jacek Sztadhaus
Przestępczość ubezpieczeniowa w obszarze OC — metody działania sprawców
Insurance crime in the area of OC — methods of action of the perpetrators

 

Bernadeta Kosińska
Przestępczość na szkodę wierzycieli w Polsce w latach 1999–2016
Crime to the detriment of creditors in Poland in the years 1999–2016

 

Mateusz Dudziak
Nielegalny rynek środków ochrony roślin w Polsce
Phenomenon of illegal plant protection products in Poland

 

Paulina Iwona Łuszcz
Rozpoznawanie czynników kryminogennych w procesie zapobiegania przestępczości
Identification of criminogenic factors in the crime prevention process

 

Rafał Bałdyga
Wyzwania dla bezpieczeństwa meczów piłki nożnej na początku XXI w. 147
Challenges for security of mass events at the beginning of the 21st century

 

Magdalena Foryza
Przemoc w rodzinie — charakterystyka zjawiska i metody jego zwalczania
Violence in family — characteristics of the phenomenon and methods of fighting against it

 

Dodatkowe informacje

Waga 0.35 kg