Na stronie można dokonać zakupów publikacji i periodyków wydanych przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zamówione publikacje są wysyłane wraz z fakturą VAT na adres Zamawiającego. Koszt przesyłki ponosi Zamawiający.
Czas realizacji dostawy to 7 dni roboczych od momentu odnotowania wpłaty na koncie sklepu lub złożenia zamówienia w ramach przesyłki „za pobraniem”.

Publikacje i periodyki można nabyć:

  • w ramach sprzedaży bezpośredniej, w punkcie sprzedaży Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
  • w ramach sprzedaży wysyłkowej,
  • za pośrednictwem strony internetowej: https://wydawnictwa.wspol.edu.pl lub składając zamówienie na druku „Zamówienie na zakup publikacji/akcydensów” przesłanym do Wydawnictwa pocztą elektroniczną na adres: sklep@wspol.edu.pl lub faksem na numer +48 47 733 5448. Istnieje również możliwość przesłania wypełnianego druku zamówienia na adres: Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno.

Pobierz druk zamówienia na zakup publikacji/akcydensów

Płatności za zamówienia należy realizować z chwilą gdy zostaną Państwo poinformowani o przyjęciu zamówienia, na nr rachunku Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 25 2030 0045 1110 0000 0330 9780
w przypadku zamówień "przelew na konto"