Kontakt
» Kontakt

Adres:

 

Dział Wydawnictw i Poligrafii
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

 

e-mail: wwip@wspol.edu.pl

 

 

Dane Kontaktowe:

 

sprzedaż i wysyłka książek
tel.: 47 733 53 85
sklep@wspol.edu.pl

 

kolportaż i reklama
tel.: 47 733 51 59

 

drukarnia, zamówienia
tel.: 47 733 52 31

 

sekretarz wydawnictwa
tel.: 47 733 54 10
tel.: 47 733 51 02