1. Terroryzm i jego istota (ebook)

1. Terroryzm i jego istota (ebook)

5,97 

Opis

Opis produktu:
1. Terroryzm i jego istota
1.1. Problemy definicyjne zjawiska terroryzmu1.1.1. Terror, terroryzm a walka narodowowyzwoleńcza

1.1.2. Przyczyny problemów definicyjnych

1.1.3. Definicje terroryzmu funkcjonujące na świecie

1.1.4. Elementy definicji terroryzmu

1.2. Cechy, cele i motywy terroryzmu

1.2.1. Cechy terroryzmu jako metody prowadzenia walki

1.2.2. Cele terrorystów i droga ich realizacji

1.2.3. Motywy terrorystów

1.3. Metody i formy zamachów terrorystycznych

1.4. Źródła i sposoby finansowania terroryzmu

1.4.1. Legalne źródła finansowania terroryzmu

1.4.2. Nielegalne źródła finansowania terroryzmu