100. rocznica powstania Policji Państwowej – w służbie Ojczyźnie i Narodowi (ebook)

100. rocznica powstania Policji Państwowej – w służbie Ojczyźnie i Narodowi (ebook)

51,00 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Redakcja naukowa

Iwona Klonowska
Krzysztof Cebul
Krzysztof Musielak

Kategorie: ,

Opis

Format: B5
Liczba stron: 200
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2023
e-ISBN 978-83-7462-793-1
ISBN: 978-83-7462-792-4

 

Wstęp


Bolesław Sprengel

Kultura policyjna w Polsce w okresie międzywojennym (wybrane zagadnienia)


Marcin Dziubak

Budowa struktur Policji Państwowej w Małopolsce w latach 1919–1921


Mariusz Skiba

Policja Państwowa okręgu krakowskiego wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.. 37


Piotr Majer

Przestępczość kryminalna w II RP i efektywność jej zwalczania — próba zestawień sumarycznych dla lat 1924–1938


Andrzej Misiuk

Udział Policji Państwowej w kampanii wrześniowej 1939 r.


Krzysztof Musielak

Między służbą dla Polski a kolaboracją. Polacy w podhalańskiej granatowej policji


Krzysztof Cebul

Sejmowa debata z 9 lutego 1990 r. nad ustawą policyjną — przyczynek do procesu budowy struktur demokratycznego państwa


Jadwiga Stawnicka

Media relations Policji — zarządzanie komunikacją a skuteczność pytań dziennikarskich


Dariusz Krawczyk

Ocena możliwości zacieśnienia współpracy służb prasowych Policji z dziennikarzami w celu przeciwdziałania upowszechnianiu dezinformacji


Michał Chlipała

Umundurowanie Policji Państwowej 1919–1939 a jego odzwierciedlenie w projekcie umundurowania wyjściowego Policji


Piotr Gołdyn

O braku zrozumienia wartości i znaczenia symboli we współczesnej Policji


Bibliografia

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-793-1