4. Fałszowanie żywności (ebook)

4. Fałszowanie żywności (ebook)

4,27 

Opis

Opis produktu:
4. Fałszowanie żywności

4.1. Pojęcie i motywy fałszowania żywności

4.2. Stosowane praktyki fałszowania żywności4.3. Społeczne i ekonomiczne skutki fałszowania żywności

4.4. Odpowiedzialność prawna za fałszowanie żywności

4.5. Kary pieniężne w działalności Inspekcji Handlowej

4.5.1. Regulacje prawne dotyczące wysokości kar pieniężnych

4.5.2. Kary pieniężne za fałszowanie produktów spożywczych

4.6. Wnioski