ANTYSYSTEMOWOŚĆ XXI WIEKU (ebook)

ANTYSYSTEMOWOŚĆ XXI WIEKU (ebook)

12,00 

Państwo wobec ekstremizmu i radykalizmu – ekstremizm i radykalizm wobec państwa
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Adam Hołub (ORCID 0000-0002-8865-6543)

Opis

Część III

I. ANTYSYSTEMOWOŚĆ XXI WIEKU
Antysystemowość antyglobalizmu
Terroryzm ponowoczesny z archaicznym przesłaniem
Islamizm
Skrajna prawica i lewica