Badanie ankietowe dotyczące świadomości prawnej w zakresie ochrony i praw zwierząt (ebook)

Badanie ankietowe dotyczące świadomości prawnej w zakresie ochrony i praw zwierząt (ebook)

2,13 

Opis

Opis produktu:

Streszczenie. Artykuł przedstawia wyniki polskiej części badań ankietowych dotyczących świadomości prawnej w zakresie ochrony i praw zwierząt przeprowadzonych w 2015 r. na Wydziale Administracji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Część słowacka badań została przeprowadzona w Katedrze Kryminologii Akademii Policji w Bratysławie.

Słowa kluczowe: prawa zwierząt, świadomość prawna, badania ankietowe