Centralne Biuro Śledcze KGP. Centralne Biuro Śledcze Policji 2000 – 2015

Centralne Biuro Śledcze KGP. Centralne Biuro Śledcze Policji 2000 – 2015

43,00 

Symbol: 76-0115
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Pod redakcją naukową: Wiesława Mądrzejowskiego, Krzysztofa Wiciaka

100 w magazynie

SKU: 76-0115 Kategoria:

Opis

Opis produktu:

Oprawa: twarda

Liczba stron: 176

Format: A4

Rok wydania: 2015

ISBN 978-83-7462-460-2
e-ISBN 978-83-7462-461-9

………………………………………………………………………………

 

Spis treści:

1. Przesłanki powołania Centralnego Biura Śledczego

 

2. Funkcjonalno-organizacyjne rozwiązania w zakresie budowy i przekształcania
struktury zadaniowej Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji
i Centralnego Biura Śledczego Policji
2.1. Powołanie Centralnego Biura Śledczego w strukturze Komendy Głównej Policji
2.2. Początkowa struktura organizacyjno-zadaniowa CBŚ KGP
2.3. CBŚ KGP odpowiedzialne za fi zyczne zwalczanie terroryzmu — rok 2003
2.4. Zmiany struktury organizacyjnej CBŚ KGP w latach 2003–2014
2.5. Podejmowanie działań przez komendanta głównego Policji w zakresie nadania
dodatkowych uprawnień zarządczych dla dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP
2.6. Proces przekształcenia CBŚ KGP w odrębną jednostkę organizacyjną Policji przez
wyłączenie CBŚ ze struktury Komendy Głównej Policji
2.7. Jednostka organizacyjna Policji — Centralne Biuro Śledcze Policji
2.8. Podsumowanie poszczególnych etapów zmian organizacyjnych służby śledczej
3. Przestępczość zorganizowana w Polsce w latach 2000–2014

 

3.1. Polska przestępczość zorganizowana w świetle Informacji Dziennych
przygotowywanych przez funkcjonariuszy Zespołu Całodobowej Obsługi Zdarzeń
Centralnego Biura Śledczego KGP w latach 2000–2007
3.2. Ogólna charakterystyka grup zorganizowanych
3.3. Udział cudzoziemców w zorganizowanej działalności przestępczej
3.4. Zorganizowane przestępstwa o charakterze kryminalnym
3.5. Zorganizowane przestępstwa o charakterze ekonomicznym
3.6. Zorganizowane przestępstwa narkotykowe
3.7. Inne rodzaje przestępstw dokonywanych w formie zorganizowanej
3.8. Proceder prania pieniędzy
3.9. Działalność Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w latach
2010–2014 w ujęciu statystycznym
3.10. Podsumowanie

 

4. Centralne Biuro Śledcze we wspomnieniach jego twórców i funkcjonariuszy
— Andrzej Borek
— Józef Semik
— Adam Rapacki
— Kazimierz Szwajcowski
— Jerzy Kowalski
— Adam Maruszczak
— Igor Parfi eniuk
— Wojciech Walendziak
— Andrzej Domański
— Sławomir Śnieżko
— Tomasz Warykiewicz
— Piotr Majewski
— Edmund Mucha
— Andrzej Florczak
— Arnold Gołko
— Leszek Sucholewski
— Wiesław Czerniakowski
— Ireneusz Galanciak
— Włodzimierz Woźniak
— Andrzej Kozdraj
— Marcin Brzeziński
— Józef Der
— Janusz Mioduszewski

Informacje dodatkowe

Waga 1.05 kg