Etyka ochrony zwierząt w ochronie przyrody – konflikt dyskursów i szukanie rozwiązań na przykładzie problemu gatunków inwazyjnych (ebook)

Etyka ochrony zwierząt w ochronie przyrody – konflikt dyskursów i szukanie rozwiązań na przykładzie problemu gatunków inwazyjnych (ebook)

2,13 

Opis

Opis produktu:

Streszczenie. Tekst podejmuje kwestię etycznych aspektów walki z inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Analizuje dwie perspektywy: z jednej strony biologii ochroniarskiej dążącej do stabilności populacji i ekosystemu, z drugiej – optyki skoncentrowanej na dobrostanie poszczególnych osobników. Mimo wielu wspólnych celów owe dwie perspektywy często stoją ze sobą w sprzeczności, a problem gatunków inwazyjnych wydaje się emblematycznym przykładem pojawiających się między nimi napięć. Praktyki kontroli populacji tych gatunków łączą się zazwyczaj z eksterminacją dużej ilości osobników metodami, których humanitarność może budzić poważne zastrzeżenia, a korzyści z nich płynące często bywają wątpliwe. Wzbogacanie dyskursu ochroniarskiego oraz towarzyszącej mu legislacji o refleksję etyczną chroniącą choć w minimalnym stopniu interes osobniczy wydaje się więc konieczne.

Słowa kluczowe: gatunki inwazyjne, inwazje biologiczne, biologia ochroniarska, prawa zwierząt, dobrostan zwierząt, etyka środowiskowa