INTERAKCJE POLSKO-NIEMIECKIE W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA (EBOOK)

INTERAKCJE POLSKO-NIEMIECKIE W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA (EBOOK)

42,00 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
pod redakcją Tomasza Łachacza

Opis

Format: B5
Liczba stron: 266
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2020
Data wydania: 11.03.2020
e-ISBN 978-83-7462-701-6
EAN: 9788374627009

**********************************

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Tomasz Łachacz
Rozwój współpracy polsko-niemieckiej w zakresie bezpieczeństwa państwa — wybrane zagadnienia

 

Justyna Jurczak
Niemcy w obliczu kryzysu migracyjnego — wyzwania dla bezpieczeństwa

 

Beata Anna Orłowska, Małgorzata Czabańska-Rosada
Edukacja międzykulturowa i regionalna na poziomie akademickim jako asumpt do budowania bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego na polsko-niemieckim pograniczu

 

Jessica Dziedzic
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Polski i Niemiec na przykładzie Słubic i Frankfurtu nad Odrą

 

Anna Chromińska
Policja polska i niemiecka — formy współpracy na rzecz bezpieczeństwa przygranicznego

 

Piotr Durajczyk
Poprawa bezpieczeństwa na granicznym odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej z wykorzystaniem systemu informacji rzecznej RIS

 

Rafał Bałdyga
Polsko-niemiecka współpraca na terenach przygranicznych w zakresie ratownictwa wodnego a bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą

 

Mateusz Dudziak
System zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce i w Niemczech — wybrane zagadnienia

 

Rafał Jasikowski
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako innowacyjne rozwiązanie w kierunku poprawy bezpieczeństwa przygranicznego
w rejonie granicy polsko-niemieckiej

 

Rafał Płocki
Wyzwania dla krajów członkowskich Unii Europejskiej w obszarze ochrony danych osobowych

 

Bernard Łukańko
Współpraca polskiego i niemieckiego organu nadzorczego na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Szymon Kochanowski
Struktura kierowania siłami zbrojnymi w XXI w. w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Federalnej Niemiec na poziomie
strategicznym — szczeblu politycznym

 

Łukasz Kominek
Wpływ migracji transnarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne Niemiec na przykładzie migracji ukraińskich

 

Sławomir Ozdyk
„Operation Hemorrhage”— nowa jakość w podejściu do transgranicznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa

 

Noty o autorach