Karnoprawna ochrona bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uwagi na tle nowelizacji kodeksu karnego oraz innych ustaw z 23 marca 2017 roku (ebook)

Karnoprawna ochrona bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uwagi na tle nowelizacji kodeksu karnego oraz innych ustaw z 23 marca 2017 roku (ebook)

3,00 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor Anna Kalisz (ORCID 0000-0002-8915-6532)

Opis

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nauka w służbie praktyki
pod redakcją naukową: Agaty Tyburskiej (ORCID 0000-0002-3788-786X), Zbigniewa Mikołajczyka (ORCID 0000-0003-3917-7033), Piotra Łuki (ORCID 0000-0001-6268-5218)