Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Wydanie IX poprawione i uzupełnione (ebook)

Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Wydanie IX poprawione i uzupełnione (ebook)

10,50 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Opracowanie: Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Kategorie: ,

Opis

Stan prawny na dzień 01.01.2022 r.
Liczba stron: 83
Rok wydania: 2022
ISBN 978-83-7462-824-2
e-ISBN 978-83-7462-825-9

********************************************************
Spis treści
1) Ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
2) Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
3) Zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 r.