Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Wydanie VII poprawione i uzupełnione (ebook)

Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Wydanie VII poprawione i uzupełnione (ebook)

8,40 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Opracowanie: Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
(Paweł Olzacki, Paulina Żelewska)

Kategorie: ,

Opis

Stan prawny na dzień 20.05.2021 r.
Liczba stron: 83
Rok wydania: 2021
ISBN 978-83-7462-776-4
e-ISBN 978-83-7462-777-1

********************************************************
Spis treści
1) Ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
2) Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
3) Zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 r.