Model współczesnego prawa wykroczeń. Teoria a praktyka

Model współczesnego prawa wykroczeń. Teoria a praktyka

95,25 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Redakcja naukowa: Anna Kalisz (ORCID 0000-0002-8915-6532), Agnieszka Sadło-Nowak (ORCID 0000-0001-6252-6161)
ISBN: 978-83-7462-712-2

2 w magazynie

SKU: 76-0689 Kategoria:

Opis

Format: B5
Liczba stron: 303
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2020
Data wydania: 28.05.2020
Oprawa: twarda
ISBN 978–83–7462–712–2
e-ISBN 978–83–7462–713–9
EAN: 9788374627122

****************************************

ebook

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów

 

Wstęp

 

 

Część I
Materialnoprawne aspekty ścigania wykroczeń]Piotr Aszkiełowicz
Wykroczenia popełniane na obszarze chronionego krajobrazu. Analiza wybranych przypadków

 

Michał Błoński
Eliminacyjny zbieg przepisów ustawy w prawie wykroczeń

 

Anna Chodorowska
Niezgodne z prawem usunięcie drzewa — delikt administracyjny czy wykroczenie?

 

Michał Gornowicz
Spożywanie napojów alkoholowych na stadionach piłkarskich a bezpieczeństwo imprez masowych

 

Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Kolizja drogowa w świetle kodeksu wykroczeń i praktyki policyjnej

 

Grzegorz Michalski
„Nieidealny” zbieg idealny znamion przestępstwa i wykroczenia w jednym czynie — uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 grudnia 2016 r

 

Dorota Mocarska
Prawnokarna granica zdarzeń drogowych

 

Agnieszka Sadło-Nowak
Przedawnienia karalności wykroczenia

 

Aneta Starowicz
Sankcja karna i administracyjna za wykroczenie drogowe, tj. przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym

 

Anna Chodorowska, Arkadiusz Tomczyk
Analiza wybranych wykroczeń pozakodeksowych na przykładzie ustawy — Prawo łowieckie i ustawy o broni i amunicji

 

Maciej Zając
Z problematyki wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

 

 

Część II
Normatywne i praktyczne aspekty postępowania w sprawach o wykroczenia

 

Ireneusz Bembas
Nadzór procesowy nad zatrzymaniem osoby na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia

 

Urszula Buczek
Pokrzywdzony w ramach czynności wyjaśniających — wybrane uprawnienia

 

Agnieszka Choromańska
O dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego (ze szczególnym uwzględnieniem opinii psychiatrycznej) w optyce procedury
wykroczeniowej

 

Anna Kalisz
Zakres kompetencji inspektora pracy w ściganiu sprawców wykroczeń przeciwko prawom pracownika

 

Dorota Niewiarowska
Zatrzymanie osoby w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

 

Izabela Nowicka
Ofiara czynu zabronionego jako wykroczenie

 

Monika Porwisz
Środki przymusu zabezpieczające prawidłowy przebieg postępowania w procedurze administracyjnej, cywilnej, karnej, wykroczeniowej — analiza komparatywna

 

Tomasz Smoliński, Magdalena Tyska
Zakres prawny postępowania szczególnego w sprawach o wykroczenia

 

Bibliografia

 

Informacje dodatkowe

Waga 0.65 kg
ISBN

9788374627122