Monitoring wizyjny na stadionie piłkarskim w aspekcie prawno-kryminalistycznym oraz jego wpływ na bezpieczeństwo meczów piłki nożnej. Analiza prawno-kryminalistyczna oraz raport z przeprowadzonych badań (ebook)

Monitoring wizyjny na stadionie piłkarskim w aspekcie prawno-kryminalistycznym oraz jego wpływ na bezpieczeństwo meczów piłki nożnej. Analiza prawno-kryminalistyczna oraz raport z przeprowadzonych badań (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: Monitoring wizyjny odgrywa ważną rolę w kreowaniu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej. Artykuł prezentuje prawno-kryminalistyczne aspekty wykorzystywania monitoringu wizyjnego. Autor wskazał podstawy prawne dotyczące instalacji monitoringu oraz możliwości wykorzystywania jego zapisów. Organizator imprezy masowej uprawniony jest do przechowywania zapisów monitoringu, które mogą być wykorzystane jako dowód w określonej sprawie. W artykule przedstawiono zapisy prawne odnoszące się do praw i wolności człowieka w zakresie uwieczniania wizerunku. Zaprezentowano również wyniki przeprowadzonych przez autora badań, które stanowią wartość dodaną. Dane zostały zebrane podczas wywiadu z funkcjonariuszem – spottersem oraz dowódcą Pododdziałów Prewencji Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Informacje zawarto w kwestionariuszu ankiety.

Słowa kluczowe: monitoring, kibice, przestępczość stadionowa, bezpieczeństwo imprez masowych, raport z badań

Abstract: The monitoring CCTV plays the very important role in the managment of the football mages safety. The article desribes the law-forensic aspect of using the monitoring CCTV. The article shows the law of using the CCTV and condition possibility. It described the survey results from society and experts of football games safety. The work research tools were used so as the questionnaire of the questionnaire form and questionnaire of the interview. Conducting research amongst society of the Szczytno city. The questionnaire of the interview was used while interviewing with the Deputy of the head of department of the Prevention of District Headquarters of Police in Tomaszów Mazowiecki. The same questionnaire of the interview was also used during the interview with the spotters – police officer.

Keywords: CCTV, football fans, the crime of football fans, the mass event security, report of survey