Możliwość zaangażowania detektywa wedle znowelizowanego modelu postępowania karnego (ebook)

Możliwość zaangażowania detektywa wedle znowelizowanego modelu postępowania karnego (ebook)

1,28 

Opis

Opis produktu:

Marcin WIELEC

Możliwość zaangażowania detektywa wedle znowelizowanego modelu postępowania karnego

Słowa kluczowe: detektyw, dowód prywatny, postępowanie karne, kontradyktoryjność

Model postępowania karnego wedle ostatnich zmian nowelizacyjnych zakłada sporą kontradyktoryjność pociągającą za sobą nowe możliwości pozyskania dowodów. Cecha kontradyktoryjności określa formę prowadzenia postępowania karnego, w którym naturalnie kluczową rolę odgrywają dowody jako elementy potrzebne do stwierdzenia odpowiedzialności karnej. Powoduje to poszerzenie źródeł i środków dowodowych, które strony postępowania będą mogły wykorzystywać. W tym sensie znaczenia nabiera rola i efekty dowodowego zaangażowania m.in. detektywa w postępowaniu karnym.

Keywords: detective, evidence of private, criminal proceedings, adversarial

Model of Criminal Procedure, according to recent changes to amend the assumed large adversarial. Feature sets adversarial form of criminal proceedings in which it naturally play a key role as part of the evidence needed to establish criminal liability. This causes a widening of sources and evidence that the parties will be able to use. In this sense, the importance and role of the effects of the evidence the involvement of a detective in the criminal proceedings.