Nauka o Policji – studia I stopnia o profilu praktycznym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (ebook)

Nauka o Policji – studia I stopnia o profilu praktycznym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (ebook)

2,99 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Monika Porwisz
Policja kwartalnik kadry kierowniczej Policji nr 4/2018

 

Opis

Streszczenie: Przedmiotem publikacji jest nowa oferta edukacyjna Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W roku akademickiego 2019/2020 zostaną uruchomione studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji. Studia powiązane są z uzyskaniem pierwszego stopnia oficerskiego i stanowią istotny element kształcenia funkcjonariuszy Policji oraz integralny komponent powszechnego systemu szkolnictwa wyższego. Nowy kierunek kształcenia stanowi cenną ofertę edukacyjną dającą możliwość zarówno określenia własnej ścieżki zawodowej, jak i uzyskania wykształcenia akademickiego.

 

Słowa kluczowe: policja, szkolnictwo wyższe, rekrutacja

 

Abstract: The new educational offer of the Police Academy in Szczytno have become the issue under consideration for the authors of this publication. In the academic year 2019/20120, firs degree studies with a practical profile course of studies: Police Studies (Bachelor Studies) will be launched. It must be emphasized that this proposal is totally compatible with the profile of the Academy. The new direction of education is a valuable educational offer that gives the opportunity to determine own career path as well as to obtain an academic education.

 

Keywords: police, higher education, recruitment