Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo. Tom II (ebook)

Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo. Tom II (ebook)

21,35 

Symbol: 76-0604
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Pod redakcją naukową: Aleksandra Babińskiego, Marcina Jurgilewicza, Norberta Malca

Opis

Oprawa: miękka

Liczba stron: 234

Format: B5

Rok wydania: 2015

_______________

Spis treści

Wprowadzenie
Introduction

 

Katarzyna BARTOSIEWICZ
Zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego – wybrane problemy
Threats of aviation security – selected issues

 

Justyna CIECHANOWSKA, Katarzyna PURC-KUROWICKA
Bezpieczeństwo państwa a wolność sumienia i wyznania
The state security and freedom of conscience and religion

 

Andrzej DANA
Administracyjnoprawny wymiar budowy przestrzeni bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej
Administrative-building space dimension of the internal security of the European Union

 

Tadeusz Z. LESZCZYŃSKI
Zarządzanie ryzykiem a bezpieczeństwo systemów IT
The risk management and IT systems security

 

Marlena LOREK
Międzynarodowa współpraca policji kryminalnych w Unii Europejskiej. Wybrane aspekty
The international criminal police cooperation in the European Union – some aspects

 

Izabela OLEKSIEWICZ
Polityka antycyberterrorystyczna Unii Europejskiej na przykładzie Polski
EU cyberterrorism policy on the exemple of Poland

 

Igor PROTASOWICKI
Wybrane kierunki rozwoju polskiego bezpieczeństwa energetycznego

Selected directions of Polish energetical security development

 

Krzysztof SUROWIEC, Alina CZARNECKA, Piotr JAROCHA
Strategia i jej wpływ na bezpieczeństwo współczesnego państwa
The Strategy and its impact on security the modern state

 

Katarzyna SZWED
Funkcje polskich służb specjalnych oraz ich miejsce w systemie bezpieczeństwa państwa
Functions of Polish intelligence services and their place in the national security system

 

Julianna WOŁODŹKO
Biometryczne metody zapewnienia bezpieczeństwa
Biometric methods to ensure safety

 

Norbert MALEC
Amerykańska ustawa przeciwdziałająca korupcji Forreign Corrupt Practices Act
American Act on countering corruption in the USA Forreign Corrupt Practices Act

 

Marcin JURGILEWICZ, Oktawia JURGILEWICZ
Prawne aspekty ochrony powietrza w Polsce realizowane w ramach polityki Unii Europejskiej do 2020 roku
Legal aspects of air protection in Poland carried out in the framework of european policies by 2020

 

Aleksander BABIŃSKI
Udział formacji resortu spraw wewnętrznych w realizacji spraw bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zarys problemu
Participation of the formations of the department of internal in implementing matters internal security matters state – an outline of the problem

 

Bibliografia

Bibliography