Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo. Tom III (ebook)

Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo. Tom III (ebook)

7,35 

Symbol: 76-0628

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Pod redakcją naukową: Aleksandra Babińskiego, Marcina Jurgilewicza, Norberta Malca

Opis

Oprawa: miękka

Liczba stron: 220

Format: B5

Rok wydania: 2017

===============

Spis treści

Wprowadzenie

Introduction

 

Ewa BONUSIAK, Katarzyna PURC-KUROWICKA

Proces pauliański jako prawo podmiotowe obywatela do bezpieczeństwa

Fraudulent conveyance process as the personal right of a citizen to safety

 

Dagmara FLOREK-KLĘSK, Magdalena SANECKA

Niebieska Karta – instrument państwa w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Blue Card – the instrument of the state in preventing domestic violence

 

Krzysztof Jerzy GRUSZCZYŃSKI

Cyber warfare jako narzędzie wojny

Cyber warfare as and the changing face of war

 

Marcin JURGILEWICZ, Andrzej DANA

Prywatyzacja bezpieczeństwa i porządku publicznego – specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne

The privatization of security and public order – specialized armed security

 

Norbert MALEC

Wybrane elementy immunitetu karnego dyplomaty

Selected elements of the criminal immunity of a diplomat

 

Arsen OVSEPYAN

Wykorzystanie wyrobów energetycznych do innych celów niż napędowe lub opałowe

Energy use product for purposes other than driving or firewood

 

Marta PAWŁOWSKA

Odpowiedzialność komornika sądowego jako organu egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym

Responsorialny of the bailiff as the enforcement organ in enforcement proceedings

 

Marta Roma TUŻNIK

Zezwolenia dewizowe w polskim prawie dewizowym

Foreign exchange permits in the Polish foreign exchange law

 

Marcin WIELEC

Możliwość zaangażowania detektywa wedle znowelizowanego modelu postępowania karnego

The possibility of the involvement of a detective, according to the revised model of criminal proceedings

 

Tomasz ZABOREK

Obowiązek podatkowy w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

The tax obligation in the light of the Polish Constitution

 

Sylwester ZIMON

Social media w służbie bezpieczeństwu – działalność policji na portalach społecznościowych

Social media in the service of public safety – police activities on social networks

 

Oktawia JURGILEWICZ

Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w świetle prawa unijnego i krajowego

Some problems of health and safety in the light of the union law and national

 

Marlena LOREK, Aleksander BABIŃSKI

Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo (inżynieria bezpieczeństwa)

A new look at security (safety engineering)

 

Stanisław RYSZ

Specyfika udziału organów samorządu na szczeblu powiatu w organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego

Specific nature of participation of local government bodies of county in organisation safety and public order on their area

 

Aleksander BABIŃSKI, Paweł LUBIEWSKI

Zagrożenia masowych uroczystości religijnych – wybrane problemy

Threats of mass religious ceremonies – selected issues

Bibliografia

Bibliography