Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo. Tom III (ebook)

Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo. Tom III (ebook)

17,07 

Symbol: 76-0628
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Pod redakcją naukową: Aleksandra Babińskiego, Marcina Jurgilewicza, Norberta Malca

Opis

Oprawa: miękka

Liczba stron: 220

Format: B5

Rok wydania: 2017

===============

Spis treści

Wprowadzenie
Introduction

 

Ewa BONUSIAK, Katarzyna PURC-KUROWICKA
Proces pauliański jako prawo podmiotowe obywatela do bezpieczeństwa
Fraudulent conveyance process as the personal right of a citizen to safety

 

Dagmara FLOREK-KLĘSK, Magdalena SANECKA
Niebieska Karta – instrument państwa w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Blue Card – the instrument of the state in preventing domestic violence

 

Krzysztof Jerzy GRUSZCZYŃSKI
Cyber warfare jako narzędzie wojny
Cyber warfare as and the changing face of war

 

Marcin JURGILEWICZ, Andrzej DANA
Prywatyzacja bezpieczeństwa i porządku publicznego – specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne
The privatization of security and public order – specialized armed security

 

Norbert MALEC
Wybrane elementy immunitetu karnego dyplomaty
Selected elements of the criminal immunity of a diplomat

 

Arsen OVSEPYAN
Wykorzystanie wyrobów energetycznych do innych celów niż napędowe lub opałowe
Energy use product for purposes other than driving or firewood

 

Marta PAWŁOWSKA
Odpowiedzialność komornika sądowego jako organu egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym
Responsorialny of the bailiff as the enforcement organ in enforcement proceedings

 

Marta Roma TUŻNIK
Zezwolenia dewizowe w polskim prawie dewizowym
Foreign exchange permits in the Polish foreign exchange law

 

Marcin WIELEC
Możliwość zaangażowania detektywa wedle znowelizowanego modelu postępowania karnego
The possibility of the involvement of a detective, according to the revised model of criminal proceedings

 

Tomasz ZABOREK
Obowiązek podatkowy w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
The tax obligation in the light of the Polish Constitution

 

Sylwester ZIMON
Social media w służbie bezpieczeństwu – działalność policji na portalach społecznościowych
Social media in the service of public safety – police activities on social networks

 

Oktawia JURGILEWICZ
Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w świetle prawa unijnego i krajowego
Some problems of health and safety in the light of the union law and national

 

Marlena LOREK, Aleksander BABIŃSKI
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo (inżynieria bezpieczeństwa)
A new look at security (safety engineering)

 

Stanisław RYSZ
Specyfika udziału organów samorządu na szczeblu powiatu w organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego
Specific nature of participation of local government bodies of county in organisation safety and public order on their area

 

Aleksander BABIŃSKI, Paweł LUBIEWSKI
Zagrożenia masowych uroczystości religijnych – wybrane problemy
Threats of mass religious ceremonies – selected issues

Bibliografia

Bibliography