Funkcjonowanie numeru alarmowego 112 w świetle przekazania połączeń z numeru 997 (ebook)

Funkcjonowanie numeru alarmowego 112 w świetle przekazania połączeń z numeru 997 (ebook)

3,41 

Policja 1/2019
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Patrycja Juszka

Opis

Streszczenie: Artykuł stanowi próbę przybliżenia czytelnikowi współpracy pomiędzy operatorami numeru alarmowego 112 a dysponowanymi siłami i środkami w postaci patroli ruchu drogowego. W artykule omówiono podstawy prawne wprowadzenia i funkcjonowania numeru alarmowego 112. Zaprezentowano procedurę przyjęcia zgłoszenia oraz wymagań stawianych operatorom numeru 112. Wskazano nieprawidłowości oraz utrudnienia towarzyszące policjantom pionu ruchu drogowego podczas podejmowania czynności zleconych przez operatorów numerów 112. W końcowej części artykułu ukazano propozycje usprawnienia współpracy pomiędzy operatorami numeru 112, a liniowymi policjantami ruchu drogowego.

Słowa kluczowe: numer alarmowy, 112, 997, Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Abstract: The article is an attempt to take a closer look at the cooperation between the 112 emergency number operators and the available forces and means in the form of traffic patrols. Article will discuss legal bases for the introduction and functioning of the 112 emergency number. The notification procedure and the requirements for 112 operators will be presented. This article will indictate irregularities and difficulties accompanying the traffic department officers undertaking actions commissioned by the 112 operators. Final part of the article includes propositions for improving cooperation between 112 operators and traffic policemen.

Keywords: emergency number: 112, 997, public safety answering point (psap)