Paweł Karabela — Organizacyjno-prawne uwarunkowania procesu zarządzania zasobami ludzkimi w Policji. Organisational and legal conditions of the human resources management process in the police (ebook)

Paweł Karabela — Organizacyjno-prawne uwarunkowania procesu zarządzania zasobami ludzkimi w Policji. Organisational and legal conditions of the human resources management process in the police (ebook)

4,50 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 3/2021 (ebook)

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

Paweł Karabela
Organizacyjno-prawne uwarunkowania procesu zarządzania zasobami ludzkimi w Policji
Organisational and legal conditions of the human resources management process in the police

Informacje dodatkowe

ISSN

1640-9280