Policja 3/2019

Policja 3/2019

19,10 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

1 w magazynie

Opis

ebook

 

Spis treści

MATERIAŁY / MATERIALS
Beata Speichert-Zalewska, Mariusz Wojtalewicz, Korupcja w sporcie / CORRUPTION IN SPORT

 

OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES
Justyna Jurewicz, Definicja zorganizowanej grupy przestępczej — ujęcie praktyczne / DEFINITION OF ORGANIZED
CRIMINAL GROUP — PRACTICAL VIEW

 

ZARZĄDZANIE W POLICJI / MANAGEMENT IN THE POLICE
Marian Mroziewski, Reguły dobrego kierowania w sferze ochrony bezpieczeństwa ludzi a autentyczność
decydentów jednostek organizacyjnych Policji. Cz. I. Paradygmaty teorii dobrego kierowania i autentyczności
decydentów / RULES OF GOOD MANAGEMENT IN THE SPHERE OF PROTECTING PEOPLE’S SECURITY AND THE
AUTHENTICITY OF DECISION MAKERS OF POLICE ORGANIZATIONAL UNITS. VOL. I. PARADIGMS OF THE THEORY
OF GOOD MANAGEMENT AND AUTHENTICITY OF DECISION MAKERS
Małgorzata Grześków, Polecenie i rozkaz wydawane przez przełożonego wobec funkcjonariuszy Policji /
INSTRUCTIONS AND ORDERS ISSUED BY A SUPERIOR TOWARDS POLICE OFFICERS

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING
Marcin Nowak, Marcin Bogdański, Służby mundurowe w obliczu zagrożenia stwarzanego przez aktywnego
strzelca. Aspekt szkoleniowy / UNIFORMED SERVICES IN THE FACE OF THE THREAT POSED BY AN ACTIVE SHOOTER.
TRAINING ASPECT
Kamil Drost, Wyszkolenie strzeleckie funkcjonariusza Policji wobec ustawy o środkach przymusu bezpośredniego
i broni palnej / SHOOTING TRAINING OF A POLICE OFFICER TOWARDS THE ACT ON DIRECT COERCION MEASURES
AND FIREARMS

 

SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS
Sławomir Bylina, Sprawozdanie z XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo człowieka
a nadzieja” w Drohiczynie, 7–9 września 2019 r. / REPORT FROM THE 16TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE “HUMAN SECURITY AND HOPE” IN DROHICZYN, 7–9 SEPTEMBER 2019

 

POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE
Ewa Duda

 

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

 

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE

Informacje dodatkowe

Waga 0.25 kg