Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 4/2019

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 4/2019

38,40 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

 

ebook

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE / INTERNAL SECURITY
Małgorzata Pychner, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzie sprzyjające wychowaniu młodzieży w idei społecznej partycypacji w zapewnieniu bezpieczeństwa / THE NATIONAL SAFETY THREAT MAP AS A TOOL SUPPORTING THE UPBRINGING OF YOUNG PEOPLE IN THE IDEA OF SOCIAL PARTICIPATION IN ENSURING SECURITY

 

Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS
Krzysztof Pobuta, Krzysztof Dymura, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Małopolsce / THE NATIONAL MAP OF SECURITY THREATS IN MALOPOLSKA
Agnieszka Dygas, Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w garnizonie lubuskim / FUNCTIONING OF THE NATIONAL SAFETY THREAT MAP IN GARNIZON LUBUSKI
Arkadiusz Socha, Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie województwa pomorskiego / FUNCTIONING OF THE NATIONAL MAP OF SECURITY THREATS IN THE POMERANIAN VOIVODESHIP
Marzena Mikołajczyk, Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Stołecznej Policji / FUNCTIONING OF THE NATIONAL MAP OF SECURITY THREATS IN THE AREA OF OPERATION POLICE HEADQUARTERS
Arkadiusz Szkodziński, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy / NATIONAL MAP OF SECURITY RISKS FOR THE PROVINCIAL POLICE HEADQUARTERS IN BYDGOSZCZ
Jakub Cieleń, Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w województwie opolskim / FUNCTIONING OF THE NATIONAL MAP OF SECURITY THREATS IN THE OPOLE VOIVODESHIP

 

ZARZĄDZANIE W POLICJI / MANAGEMENT IN THE POLICE
Marian Mroziewski, Reguły dobrego kierowania w sferze ochrony bezpieczeństwa ludzi a autentyczność decydentów jednostek organizacyjnych Policji. Cz. II. Metoda i rezultaty badań / RULES OF GOOD MANAGEMENT IN THE SPHERE OF PROTECTING PEOPLE’S SECURITY AND THE AUTHENTICITY OF DECISION MAKERS OF POLICE ORGANIZATIONAL UNITS. VOL. II. RESEARCH METHOD AND RESULTS

 

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Urszula Grzegorczyk, Dane geograficzne w procesie prognozowania przestępczości — wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / GEOGRAPHICAL DATA IN CRIME FORECASTING — SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

 

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE

Informacje dodatkowe

Waga 0.30 kg