Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 3/2021 (ebook)

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 3/2021 (ebook)

35,00 

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 3/2021

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Liczba stron: 72
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2021
ISSN 1640-9280

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 3/2021

 

 

MATERIAŁY/ MATERIALS

 

Witold Mazurek, Grzegorz Fuchs, Monika Zamarlik-Mazurek
Uwarunkowania relacji społecznych w zakładzie karnym
Determinants of social relations in prison

 

Paweł Karabela
Organizacyjno-prawne uwarunkowania procesu zarządzania zasobami ludzkimi w Policji
Organisational and legal conditions of the human resources management process in the police

 

Krzysztof Bisior, Waldemar Kamiński
Zdalne rozpoznawanie twarzy w poprawie bezpieczeństwa osobistego interweniującego funkcjonariusza Policji
The remote face recognition for increasing the policemen personal safety during official intervention

 

Anna Lewandowska
Policja w służbie osobom z dysfunkcją słuchu — prawa g/Głuchych
Police at the service of people with hearing impairments — the rights of the deaf

 

Andrzej Kamiński
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika Policji. Cz. 1
Termination of the employment contract without notice due to the fault of a Police employee. Part 1

 

Sebastian Skalski
Wsparcie psychologiczne funkcjonariuszy Policji w Polsce i na świecie w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
Psychological support for police officers in Poland and around the world during the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic

 

SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS

 

Agnieszka Leśniewska
Logistyka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w obliczu pandemii COVID-19
Logistics of the Police Academy in Szczytno in the face of the COVID-19 pandemic

 

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE POLICJI / PSYCHOLOGY IN THE SERVICE OF POLICE

Agnieszka Szołtek, Agnieszka Bonus-Dzięgo
Nie taki psycholog straszny, jak… część 1
The psychologist is not so black as… part 1

 

NAUKA W SŁUŻBIE POLICJI / SCIENCE IN THE SERVICE OF POLICE

Ewa Kuczyńska
Informacje z Instytutu Koordynacji Badań
Information from the Research Coordination Institute

 

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Anna Jóźwicka
Bezpieczeństwo osobiste policjantów — wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Personal safety of policemen — selection of publications available in the Library of the Police Academy in Szczytno

 

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE

Informacje dodatkowe

ISSN

1640-9280