Policja nr 1/2015 (ebook)

Policja nr 1/2015 (ebook)

11,10 

Symbol: 76-0544
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Opis produktu:

od redaktora naczelnego / Notes from the editor-in-chief­

MATERIAŁY­ / MATERIALS

Mariusz Grasza, Janusz Szemraj, Michał Bijak, Detekcja czynnika w ramach działań kontrterrorystycznych w przypadku zagrożenia bioterrorystycznego / Agent detection within the counterterrorism framework in the event with bioterrorist threats

Paweł Zawada, Policja Państwowa w powiecie sępoleńskim w okresie międzywojennym / State Police in the district Sępólno in the interwar period

OKIEM PRAWNIKA­­ / IN THE LAWYER?S EYES

Bogusław Sygit, Damian Wąsik, Przyczyny i konsekwencje błędów popełnianych przez biegłych sądowych przy opiniowaniu w procesie karnym / Causes and consequences of mistakes made by court experts at giving opinions in a criminal trial

Monika Dzimińska-Mosio, Zmianowy rozkład czasu służby – regulacje prawne / Duty shift timetable-legal regulations

BEZPIECZEŃSTWO?WEWNĘTRZNE / INTERNAL SECURITY

Paweł Setecki, Katarzyna Ćwik, Sytuacja zakładnicza. Polskie zasady postępowania na tle wybranych państw / The hostage situation. Polish procedures next to procedures of selected countries

PSYCHOLOGIA?W SŁUŻBIE POLICJI / PSYCHOLOGY IN THE SERVICE OF POLICE

Beata Pastwa-Wojciechowska, Andrzej Piotrowski, Realizacja kontraktu psychologicznego a satysfakcja ze służby kobiet w Policji / Implementation of the psychological contract and job satisfaction in the Police Women

POLICJA?A SPOŁECZEŃSTWO / POLICE AND SOCIETY

Zbigniew Mikołajczyk, Krzysztof Piasek, Krzysztof Brach, E-policjant – nowe narzędzie szacowania zagrożeń na podstawie informacji przekazanych przez społeczność lokalną / E-Polisman – new tool that gives us possibility to assess the risk on the basis of informations provided by the local community

ZARZĄDZANIE?W POLICJI / MANAGEMENT IN THE POLICE

Maciej Aleksander Kędzierski, Nowy organ – komendant Centralnego Biura Śledczego Policji / The new administrative body – Commander of the Police Central Bureau of Investigation

RAPORT Z BADAŃ­ / RESEARCH REPORT

Mirosław Kolasa, Wykształcenie jako determinant jakości służby policjanta / Education as a determinant of the quality of police service

POLICYJNE CENTRUM?INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE

Anna Kalisz

BIBLIOTEKA WSPOL­ / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Jadwiga Rykowska, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / International security. Selection of publications available in the Library of the Police Academy in Szczytno

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE