Policja nr 1/2017 (ebook)

Policja nr 1/2017 (ebook)

2,27 

Symbol: 76-0552

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Autorzy: Praca zbiorowa

Opis

Opis produktu:

MATERIAŁY / MATERIALS

Maciej Małolepszy, Wybrane problemy pościgu transgranicznego w polsko-niemieckiej współpracy / SELECTED PROBLEMS OF THE CROSS-BORDER HOT PURSUIT IN THE POLISH-GERMAN RELATIONS

OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES

Wojciech Olsztyn, Działania antyterrorystyczne w świetle ustawy o działaniach antyterrorystycznych / COUNTER-TERRORIST OPERATIONS IN THE ACT ON ANTI-TERRORIST OPERATIONS

Kamil Stefan Kasina, Zadania Policji w zakresie usuwania z drogi pojazdów w świetle art. 130a ustawy ? Prawo o ruchu drogowym / VEHICLE REMOVAL AS THE TASKS OF THE POLICE (ART.130A OF THE TRAFFIC LAW)

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE / INTERNAL SECURITY

Marek Fałdowski, Sylwester Karwowski, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na przykładzie komendy miejskiej Policji / ROAD TRAFFIC SAFETY USING THE EXAMPLE OF MUNICIPAL POLICE HEADQUARTERS

Mariusz Grasza, Grzegorz Bugaj, Dorota Kalisz, Michał Bijak, Lesław Górniak, Ćwiczenie zgrywające współdziałanie służb porządkowych i ratowniczych w reakcji na incydent terrorystyczny w środowisku zagrożonym emisją materiałów CBRN / JOINT EXERCISE OF POLICE FORCES AND RESPONDERS IN REACTION TO A TERRORIST INCIDENT IN AN ENVIRONMENT EXPOSED TO CBRN HAZARDS

Mariusz Wojtalewicz, Praktyczne aspekty stosowania i wykorzystania kontroli operacyjnej oraz kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej w zwalczaniu przestępczości korupcyjnej / PRACTICAL ASPECTS OF THE OPERATIONAL CONTROL AND CONTROLLED HANDOVER OF FUNDS IN THE FIGHT AGAINST CRIME AND CORRUPTION

POLICJA A SPOŁECZEŃSTWO / POLICE AND SOCIETY

Tomasz Michułka, Aktualność zasad sir Roberta Peela w budowaniu i kształtowaniu idei community policing w Nowym Yorku i w Polsce / THE TOPICALITY OF SIR ROBERT PEEL’S PRINCIPLES IN BUILDING AND FORMING THE IDEA OF COMMUNITY POLICING IN NEW YORK AND POLAND

RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT

Kuba Jałoszyński, Oznakowanie i wyposażenie w sygnały ostrzegawcze pojazdów uprzywilejowanych Policji jako elementy zwiększające poczucie komfortu psychicznego kierowcy podczas działania w warunkach podwyższonego stresu / LABELING AND EQUIPING OF PRIVILEGED VEHICLES IN WARNING SIGNALS AS A ELEMENT THAT INCREASE DRIVER?S PSYHOLOGICAL COMFORT DURING ACTIONS IN CONDITION OF THE STRONGER STRESS

Joanna Maria Paczkowska, System kształcenia policjantów w przedmiocie przesłuchań w świetle wyników badań / TRAINING SYSTEM OF POLICE OFFICERS IN TERMS OF INTERROGATIONS BASED ON THE RESULTS OF STUDIES

DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING

Marcin Nowak, W obliczu nowych wyzwań / IN THE FACE OF NEW CHALLENGES

POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE

Anna Kalisz

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Jadwiga Rykowska, Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / OPERATIONS AND RECOGNITION. SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE

Redakcja wydawcy: Anna Bryczkowska, Iwona Pac, Anna Stankiewicz (redakcja językowa), Adam Rogala (redakcja techniczna)