Policja nr 2/2015 (ebook)

Policja nr 2/2015 (ebook)

11,10 

Symbol: 76-0545
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Opis produktu:
MATERIAŁY­ / MATERIALSAnna Szeliga-Kowalczyk, Kierowanie versus dowodzenie a przywództwo w policji / Directing versus commanding in the context of leadership in the policeArkadiusz Sylwestrzak, Bezpieczeństwo na wodach i terenach przywodnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 r. / Safety over the water reservoirs and areas located near water on the example of the Warmia and Mazury province in 2014OKIEM PRAWNIKA­­ / IN THE LAWYER?S EYESKarolina Kula, Rozważania na temat odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta na gruncie art. 431 kodeksu cywilnego – studium przypadku / Discussion of the responsibility for damage caused by animals under Article 431 of the civil code – case studyTomasz Kozioł, Pragmatyka prowadzenia śledztw własnych dotyczących łapownictwa biernego funkcjonariuszy Policji / Pragmatics of conducting won investigations pertaining to passive bribery among Police officers

ZARZĄDZANIE?W POLICJI / MANAGEMENT  IN THE POLICE

Piotr Hac, Marek Sidorowicz, Projekt procedury antynarkotykowej – koncepcja badania kandydatów do służby w Policji oraz policjantów na obecność w organizmie środków odurzających lub substancji psychotropowych / Project of anti-narcotics procedure – conception of examinating candidates to duty in Police and Police officers for using drugs and similar substances

RAPORT Z BADAŃ­ / RESEARCH REPORT

Izabela Sękowska, Skimming i nieautoryzowane wypłaty gotówki z bankomatów – sposoby, skutki i zapobieganie / Skimming and unauthorized cash withdrawals from ATMs – ways, effects and prevention

Piotr Łuka, Maciej Purol, Modele postępowania policjanta w trakcie wybranych czynności służbowych / The models of investigation while performing selected duties by a Police officer

DOSKONALENIE ­­ZAWODOWE / professional perfecting

Rafał Batkowski, J. Radosław Truchan, Anna K. Zubrzycka, Reagowanie podmiotów bezpieczeństwa państw europejskich na zagrożenia związane z użyciem broni palnej, materiałów niebezpiecznych i narzędzi w miejscach publicznych / Responding to security professionals European countries to the risks associated with the use of firearms, hazardous materials and tools in public places

SPRAWOZDANIA­ / ACCOUNTS

Zenon Cisowski, Sprawozdanie z badań na temat oceny efektywności zmian przeprowadzonych w polskiej Policji. Część I. Policja w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego / The report on the evaluation of the effectiveness of changes in the Polish Police. Part I Police in the security and public order system

POLICYJNE CENTRUM?INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE

Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Karolina Kula, Ireneusz Bembas. Monika Porwisz

BIBLIOTEKA WSPOL­ / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Jadwiga Rykowska, Bezpieczeństwo informacyjne. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / Information security. Selection of publications available in the Library of the Police Academy in Szczytno

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE