Policja nr 3/2014 (ebook)

Policja nr 3/2014 (ebook)

11,10 

Symbol: 76-0542
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Opis produktu:

Spis treści

MATERIAŁY / MATERIALS

1. Agnieszka Choromańska, Monika Porwisz, Praktyczne uwagi na temat zatrzymania prewencyjnego / PRACTICAL COMMENTS ON PREVENTIVE DETENTION

2. Marcin Nowak, Przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej jako jeden ze środków przymusu bezpośredniego będący na wyposażeniu policji / ITEM DESIGNED TO INCAPACITATE PERSONS BY MEANS OF ELECTRICITY – AS A MEANS OF DIRECT COERCION EQUIPPED POLICE

3. Dariusz Potakowski, Kradzieże pojazdów 25 lat po transformacji ustrojowej w Polsce / CAR THEFT 25 YEARS AFTER POLITICAL TRANSFORMATION IN POLAND

4. Anna Katarzyna Zubrzycka, Menedżer w Policji / Managers of the Police

OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES

1. Monika Porwisz, Kompendium wiedzy dla funkcjonariusza Policji w zakresie udzielania informacji osobom pokrzywdzonym przestępstwem / COMPEDIUM OF INFORMATION FOR THE POLICE OFFICER PROVIDING INFORMATION FOR VICTIMS OF CRIME

2. Agnieszka Choromańska, Co o przesłuchaniu małoletniego policjant wiedzieć powinien? – uwagi na tle art. 185a-185c k.p.k. / WHAT ABOUT THE INTERROGATION OF A MINOR SHOULD KNOW POLICE OFFICER? – COMMENTS BASED ON ART. 185A-185C OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE

3. Marcin Fiedukowicz, Etyka ogólna, etyka prawnicza a etyka funkcjonariusza Policji / GENERAL ETHICS, ETHICS, LAW AND THE ETHICS OF A POLICE OFFICER

RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT

1. Anna Kalisz, Skorumpowany? Nie – pomówiony. Koncepcja badań nad problemem pomówienia funkcjonariusza Policji / CORRUPT? NO – SLANDERED. THE CONCEPT OF RESEARCH ON THE PROBLEM OF LIBEL POLICE OFFICER

DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING

1. Paweł Łabuz, Krzysztof Sawicki, Zwalczanie przestępczości handlu ludźmi w szkoleniu specjalistycznym policjantów – wyzwania i perspektywy / FIGHT AGAINST HUMAN TRADE IN A SPECIAL TRAINING OF POLICE OFFICERS: CHALLENGES AND PERSPECTIVES

2 .Agnieszka Sadło-Nowak, Anna Kalisz, Podsumowanie cyklu szkoleń specjalistycznych dla strażników gminnych/ miejskich w zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających i występowania w charakterze oskarżyciela publicznego / SUMMING THE CYCLE OF SKILLS TRAININGS UP FOR MUNICIPAL GUARDS IN CONDUCTING EXPLANATORY ACTIONS AND APPEARING AS THE PUBLIC PROSECUTOR

SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS

1. Aleksander Babiński, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej ,,Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki” oraz targów książki naukowej w Białymstoku, 24-26 września 2014 r. / REPORT OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ,,ELECTRONIC PUBLICATIONS IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE” AND SCIENTIFIC BOOK FAIR BIAŁYSTOK, 24-26 SEPTEMBER 2014

2. Jarosław Przyjemczak, Zawody i seminarium medycyny taktycznej ,,Paramedyk 2014” / COMPETITION AND SEMINARY OF TACTICAL MEDICINE ,,PARAMEDYK 2014”

RECENZJE / REVIEWS

Ireneusz Chloupek, Recenzja publikacji: Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji 1976-2014, Kuba Jałoszyński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Szczytno 2014 r. 339 ss. / KUBA JAŁOSZYŃSKI, ”ANTITERRORIST OPERATIONS BUREAU OF THE NATIONAL POLICE HEADQUARTERS 1976-2014”,2014 R.

POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE

Karolina Kula

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Jadwiga Rykowska, Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / NOTICE OF COMMISSION OF AN OFFENCE. SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE