Policja nr 3/2015 (ebook)

Policja nr 3/2015 (ebook)

11,10 

Symbol: 76-0546
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Praca zbiorowa

Opis

Opis produktu:

SPIS TREŚCI / CONTENTS

OKIEM PRAWNIKA­­ / IN THE LAWYER’S EYES

Agnieszka Sadło-Nowak, Problemy straży gminnych/miejskich ze stosowaniem przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia / Problems of Municipal Guard in applying the provisions of the Code of Conduct in misdemeanor cases

Roman Zdybel, Przestrzeganie standardów demokratycznego państwa prawnego w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w warunkach wdrożenia przez organy ścigania kontroli operacyjnej / Adherence to the standards of a democratic state ruled by law in light of the ruling of the Constitutional Court under implementation by law enforcement operational control

Sylwia Stachecka, Środki prawne stosowane wobec sprawców przestępstw seksualnych w warunkach wolnościowych / Legal measures applied to sex offenders in non-detention settings

Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS

Szymon Wiśniewski, Dostępność policji do miejsc potencjalnych interwencji na terenie województwa łódzkiego / Police accessibility to places of potential intervention in the Lodz region?

MOIM ZDANIEM­­ / IN MY OPINION

Przemysław Knut, Klasy o profilu policyjnym – irracjonalny twór czy istotny etap w procesie kształcenia z zakresu bezpieczeństwa? / Police oriented school class – an irrational creation or essential stage in safety education process?

RAPORT Z BADAŃ­ / RESEARCH REPORT

Rafał Płocki, Fałszowanie oraz nielegalna produkcja żywności – nowe wyzwania dla organów ścigania / Food adulteration and its illegal production – new challenges for law enforcement authorities

SPRAWOZDANIA­ / ACCOUNTS

Marcin Nowak, Sprawozdanie z Pierwszego Polskiego Szczytu Technologicznego TASER / The report from the First Summit of the TASER Technology?

POLICYJNE CENTRUM?INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE

Piotr Mikosza, Łukasz Foryś, Piotr Mikosza, Michał Kontapka?

ARCHIWUM / ARCHIVE

Kornela Oblińska, 90 lat kobiet w Policji / 90 years of Women at Police

BIBLIOTEKA WSPOL­ / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Jadwiga Rykowska, Prawa człowieka – prawo wspólnotowe europejskie. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / Human rights – European Community law. Selection of publications available in the Library of the Police Academy in Szczytno?

FOTOKRONIKA