Policja nr 3/2017 (ebook)

Policja nr 3/2017 (ebook)

31,58 

Symbol: 76-0554

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Autorzy: Praca zbiorowa

Opis

Opis produktu:

MATERIAŁY / MATERIALS

Marek Fałdowski, Zginęli za Polskę – Policja w służbie ojczyźnie / They died for Poland – Police serving the country

Błażej Jewartowski, Whistleblowing w zwalczaniu korupcji w kontekście projektu ustawy o jawności życia publicznego / Whistleblowing in the fighting against corruption in the context of the draft law on transparency in public life

Natalia Kulbacka-Burakiewicz, Przestępstwo kradzieży drewna: aspekty prawne i kryminalistyczne / Crime of wood theft: legal and forensic aspects

Katarzyna Ćwik, W poszukiwaniu sprawcy przestępstwa. Problem wtórnego transferu DNA w kontekście ekspertyzy genetyczno-daktyloskopijnej a procedury antykontaminacyjne / Looking for the perpetrator of the crime. Problem of secondary DNA transfer in the context of genetic-dactyloscopic expertise in the light of anticontamination procedures

Bogdan Guziński, Marihuana i jej miejsce we współczesnej przestępczości narkotykowej / Marijuana and its place in contemporary drug-related crime

OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES

Ireneusz Bembas, Dokumentowanie procesowego zatrzymania osoby na podstawie kodeksu postępowania karnego / Documenting detention of person in criminal proceedings

Paweł Gacek, Właściwość miejscowa jednostki organizacyjnej Policji do prowadzenia czynności w ramach postępowania przygotowawczego w sprawach karnych / Local jurisdiction of the Police’s organizational unit to carry out activities in the context of criminal proceedings

Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS

Renata Włodarczyk, Sprawa Orenthala Jamesa Simpsona przełomem w badaniach genetycznych / James Simpson’s Orenthal case is a breakthrough in genetic research

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE POLICJI / PSYCHOLOGY IN THE SERVICE OF POLICE

Maciej Borecki, Przesłuchanie świadka w teorii i praktyce/ Interviewing of witness in theory and practice

RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT

Anna Szeliga-Duchnowska, Mirosława Szewczyk, Dysproporcje w postrzeganiu zachowań kontrproduktywnych w kontekście zróżnicowania wieku funkcjonariuszy Policji / Disproportions in perception of counterproductive behaviors in the context of differences in the age of Police functionaries

Adam Płaczek, Ocena współpracy funkcjonariuszy Policji z personelem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne / Assessment of cooperation of Police functions with staff personnel systems state medical emergency

Czesław Gerard Toboła, Zaburzenia osobowości u przestępców seksualnych / Disorders of personality in sex offenders

DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING

Rafał Wasiak, Losowa próba kontrolowana jako metoda, służąca do badania efektów wykorzystania nasobnych kamer video przez policjantów służby patrolowej w wybranych jednostkach policji na świecie / Randomized cotrolled trial as a research method to examine the effects of using body-worn cameras in the selected police units in the world

SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS

Jarosław Przyjemczak, Pierwsza pomoc w formacjach mundurowych i jej praktyczne zastosowanie na przykładzie ..Paramedyka 2017?”/ First aid for unformed formation and its practical use on the example ,,Paramedyk 2017″

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Jadwiga Rykowska, Zagrożenia asymetryczne. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / Asymetrical threats. Selection of publications available in the library of the Police Academy in Szczytno

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE