Policja nr 4/2015 (ebook)

Policja nr 4/2015 (ebook)

11,10 

Symbol: 76-0547
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Praca zbiorowa

Opis

Opis produktu:

MATERIAŁY / MATERIALS

Tomasz Safjański, Funkcjonowanie Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (Interpol) w aspekcie organizacyjnym – wybrane zagadnienia / The organizational aspects of functioning the International Criminal Police Organization Interpol – selected issues

Piotr Ostrowski, Artur Ostrowski, Bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego przez pryzmat infrastruktury drogowej województwa zachodniopomorskiego / Traffic Safety, in particular pedestrians traffic participants from the perspective of road infrastructure in the Westpomeranian Region. Analysis of chosen examples

Michał Kontapka, Kradzież tożsamości. Skala zjawiska i świadomość obywateli / Identity theft. the prevalence of identity theft and public awareness

OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES

Małgorzata Grześków, Nawiązanie stosunku zatrudnienia z komendantem głównym Policji / Appointment of the Police Commander in Chief

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE / INTERNAL SECURITY

Stanisław J. Rysz, Bezpieczeństwo – obiektywny stan czy subiektywne wrażenie / Safety – objective state or subjective impression?

RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT

Piotr Mikosza, Modelowy wzorzec dzielnicowego oraz ocena pracy rewiru

DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING

Mariusz Nepelski, Mirosława Zalewska-Bzymek, Anna Mocarska-Gierach, Jakość kształcenia funkcjonariuszy Policji na podstawie badań ewaluacyjnych kursów specjalistycznych realizowanych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie / The quality of police education on the basis of evaluation studies carried out specialized courses at the Police Academy in Szczytno

Jakub Gorczyński, Doskonalenie zawodowe grupy dowodzenia KWP w Poznaniu z wykorzystaniem symulatora dowodzenia Policji w sytuacjach kryzysowych WSPol w Szczytnie / Professional development of the „Group of command” from Poznan Regional Police HQ using an Crisis Situation Simulator in Police Academy in Szczytno

Paweł Karabela, Modele kształcenia oficerskiego w Policji / Models of education officers in the Police

SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS

Marcin Nowak, Sprawozdanie z warsztatów metodyczno-szkoleniowych z zakresu posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, Słupsk, 25-27 listopada 2015 r. / Report on methodological-training workshops in using objects intended to overpower persons with the electric energy Słupsk, 25-27 of November 2015

Jaroslaw Bakalarski, Promocje oficerskie 2015 r. / Promotions for 1st officer’s rank in 2015

POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE

Agnieszka Sadło-Nowak

Ewa Duda, Jakub Zaręba

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Jadwiga Rykowska, System obronny Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / The defense system of the Republic of Polish. Selection of publications available in the Library of the Police Academy in Szczytno

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE