Policja nr 4/2016 (ebook)

Policja nr 4/2016 (ebook)

11,10 

Symbol: 76-0551
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Praca zbiorowa

Opis

Opis produktu:

Spis treści

MATERIAŁY / MATERIALS

Krzysztof Horosiewicz, Ocena efektywności współpracy prowadzonej z Osobowymi Źródłami Informacji / EFFECTIVENESS ASSESSMENT OF COOPERATION WITH THE INFORMANTS

Beata Speichert-Zalewska, Problematyka zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym z ciała ofiary i sprawcy / ISSUES OF SECURING FORENSIC EVIDENCES OF SEX CRIMES FROM THE BODY OF THE VICTIM AND THE PERPETRATOR

Katarzyna Ćwik, Innowacyjność w badaniach wizualizacyjnych – właściwy kierunek współczesnej daktyloskopii? / INNOVATION IN VISUALIZATION EXAMINATIONS – APPROPRIATE DIRECTION OF MODERN DACTYLOSCOPY?

Wiktor Dega, Udział Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w ochronie bezpieczeństwa w ruchu drogowym / PARTICIPATION OF NATIONAL RESCUE AND FIREFIGHTING SYSTEM AND THE NATIONAL EMERGENCY MEDICAL SERVICES IN PROTECTION OF ROAD SAFETY

OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES

Agnieszka Kania, Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów oraz związane z nimi konsekwencje prawne – uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych. Część II / PREREQUISITES OF POLICE OFFICERS’ DISCIPLINARY LIABILITY AND RELATED LEGAL CONSEQUENCES – COMMENTS ON JUDICIAL DECISIONS OF THE ADMINISTRATIVE COURTS. PART II

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE / INTERNAL SECURITY

Anna Lewicka-Rychlewska, Bezpieczeństwo granicy państwowej w ujęciu teoretyczno-prawnym. Aktualne zagrożenia i działania / THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF STATE BORDER SECURITY. PRESENT THREATS AND ACTIVITIES

Tomasz Świerczyński, Jacek Walaszczyk, Pistolety maszynowe w polskiej Policji II RP / SUBMACHINE GUNS IN THE POLISH POLICE OF THE SECOND POLISH REPUBLIC

SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS

Monika Dzimińska-Mosio, Sprawozdanie z VII Seminarium Prawniczego w Pile / REPORT ON THE VII LEGAL SEMINAR IN THE PILA

Marcin Nowak, Sprawozdanie z warsztatów instruktorskich z zakresu posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Mińsk Mazowiecki, 24-28 października 2016 r. / THE REPORT OF THE WORKSHOP INSTRUCTOR IN THE FIELD OF USE OF THE ARTICLES INTENDED TO INCAPACITATE PERSONS USING ELECTRICITY MINSK MAZOWIECKI, 24-28 OCTOBER 2016

Jarosław Przyjemczak, Zawody, konferencja i warsztaty medycyny taktycznej „Paramedyk 2016” / COMPETITION, WORKSHOP AND SEMINARY OF TACTICAL MEDICINE „PARAMEDYK 2016”

Anna Florczak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie po raz pierwszy z wizytą na Wrocławskich Targach Dobrych Książek / PUBLISHER OF THE HIGH SCHOOL OF POLICE IN SZCZYTNO FOR THE FIRST TIME WITH THE VISIT AT THE WROCŁAW FAIR OF GOOD BOOKS

POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE

Agnieszka Sadło-Nowak, Anna Kalisz

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Jadwiga Rykowska, Informatyzacja polskiej Policji. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / COMPUTERIZATION OF THE POLISH POLICE. SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE