Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem (ebook)

Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem (ebook)

41,83 

Symbol: 76-0616
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Praca zbiorowa

Kategorie: ,

Opis

Opis produktu:

Oprawa: twarda

Liczba stron: 694

Format: B5

Rok wydania: 2016

 

 

Współczesny terroryzm – wyzwanie dla bezpieczeństwa Europy

 

Bożydar Głodny
Ewolucja oblicza współczesnego terroryzmu

 

Tomasz R. Aleksandrowicz
Bieżące zagrożenia terrorystyczne dla państw europejskich – główne kierunki, konsekwencje, prognozy

 

Marian Kopczewski
Punkty widzenia państw wobec aktów terroryzmu

 

Mariusz Olechnowicz
Ataki terrorystyczne we Francji i Belgii 2015-2016

 

Tomasz Michalczak
Zamachy terrorystyczne w Europie – jak skutecznie prowadzić działania antyterrorystyczne w Polsce

 

Maciej Zimny
Pozyskiwanie i motywowanie bezpośrednich wykonawców terrorystycznych zamachów i operacji samobójczych

 

Katarzyna Maniszewska
Zagrożenie terroryzmem w Europie w świetle badań opinii publicznej. Edukacja jako element systemu działań antyterrorystycznych

 

Prawne aspekty zwalczania terroryzmu w Europie i na świecie

 

Tomasz Bąk
Ustawodawstwo antyterrorystyczne w państwach Unii Europejskiej

 

Adam Hołub
Niemieckie ,,pakiety antyterrorystyczne” – odpowiedź na zagrożenie terroryzmem XXI wieku

 

Witold Sokała
Konsekwencje asymetrii ,,miecza” i ,,tarczy”. Studium skuteczności wybranych narzędzi w zwalczaniu nowej fali terroryzmu w Europie

 

Marek Jeznach
Ustawodawstwo antyterrorystyczne w latach 2015-2016 w Państwie Izrael

 

Jarosław Karwel
USA PATRIOT Act jako przykład ustawodawstwa antyterrorystycznego – analiza i próba ewaluacji. Wnioski dla polskiego systemu antyterrorystycznego

 

Kazimierz Kraj
Ustawodawstwo antyterrorystyczne Federacji Rosyjskiej

 

Paulina Piasecka
Ustawodawstwo antyterrorystyczne wybranych krajów w zakresie ochrony praw ofiar ataków terrorystycznych

 

Aleksander Babiński
Ustawa antyterrorystyczna – legislacja na rzecz bezpieczeństwa

 

Regulacje ustawowe w zakresie działań antyterrorystycznych w Polsce

 

Waldemar Zubrzycki
Dzieje ustawy antyterrorystycznej w Polsce

 

Agata Tyburska, Błażej Jewartowski
Ustawa antyterrorystyczna wobec zjawiska współczesnego terroryzmu

 

Mariusz Cichomski, Michał Horoszko, Ilona Idzikowska
Przygotowanie do przejmowania kontroli nad zdarzeniami o charakterze terrorystycznym oraz reagowanie w przypadku wystąpienia takich zdarzeń w świetle rozwiązań ustawy o działaniach antyterrorystycznych – w kontekście zadań resortu spraw wewnętrznych

 

Paweł Lubiewski
Ustawa antyterrorystyczna wobec służb specjalnych Rozszerzenie czy aktualizacja uprawnień?

 

Wojciech Olsztyn
Nowe rozwiązania w obszarze działań operacyjno-rozpoznawczych oraz procesowych wynikające z ustawy o działaniach antyterrorystycznych

 

Marta Szuniewicz-Stępień
Działania operacyjno-rozpoznawcze w ustawie antyterrorystycznej a europejski standard ochrony praw człowieka – wybrane zagadnienia

 

Kuba Jałoszyński
Działania kontrterrorystyczne w Ustawie o działaniach antyterrorystycznych

 

Michał Stępiński
Formalno-organizacyjne uwarunkowania dowodzenia działaniami kontrterrorystycznymi realizowanymi przez wyspecjalizowane siły Policji w świetle przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych

 

Tomasz Wróblewski
Strzał ratunkowy – istotna zmiana w zakresie regulacji prawnej dotyczącej użycia broni palnej przez Policję

 

Wiesław Mądrzejowski, Krzysztof Wiciak
Walka z przestępczością zorganizowaną na tle rozwiązań przyjętych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych

 

Jarosław Cymerski
Realizacja zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu w świetle dyspozycji ustawy o działaniach antyterrorystycznych

 

Justyna Kurek
Ocena ustawy o działaniach antyterrorystycznych – wskazówki wynikające z orzeczenia BVerfG z 20.04.2016 r. w sprawie 1 BVR 966/09 i 1 BVR 1140/09

 

Krzysztof Liedel
Czy ustawa antyterrorystyczna odpowiada na wyzwania i potrzeby w obszarze koordynacji przeciwdziałania terroryzmowi?

 

Praktyczne elementy zwalczania zagrożeń terrorystycznych

 

Jarosław Stelmach
Działania antyterrorystyczne w kontekście identyfikacji znamion przestępstwa o charakterze terrorystycznym

 

Maria Hapunik, Izabela Nowicka
Stan prawny dotyczący retencji, pozyskiwania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych telekomunikacyjnych w Polsce a realizacja zadań Policji

 

Jarosław Struniawski
Planowanie operacji policyjnych z wykorzystaniem komponentu antyterrorystycznego

 

Rafał Kwasiński
Model przesłuchania podejrzanego w sprawach przestępstw o charakterze terrorystycznym

 

Mariusz Wiatr
Potrzeby i możliwości współdziałania wojska z Policją w zwalczaniu terroryzmu

 

Jarosław Jabłoński
Wsparcie działań kontrterrorystycznych Policji przez jednostkę Wojsk Specjalnych SZ RP

 

Łukasz Baranowski
Rola sektora private security w systemie zwalczania terroryzmu w Polsce

 

Grzegorz Cieślak
Ewakuacja w warunkach celowego działania na szkodę obiektu – wyzwania w kontekście opracowania planu działania na wypadek zagrożenia terrorystycznego

 

Wojciech Wosek
Działania antyterrorystyczne w aspekcie praw człowieka i wolności obywatelskich

 

Mariusz Cichomski, Paweł Marchliński
Krajowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa obrotu prekursorami materiałów wybuchowych – po zamachu terrorystycznym w Norwegii 22 lipca 2011 r. w kontekście nowych zadań Policji

 

Łukasz Szklarski
Zautomatyzowana kontrola graniczna oparta o cechy biometryczne jako czynnik zwiększenia bezpieczeństwa Europy w walce ze współczesnym terroryzmem

 

Juliusz Piwowarski, Andrzej Czop, Michał Twardosz
Przygotowanie funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji do działania w sytuacji trudnej z uwzględnieniem wpływu treningu walki wręcz

 

Jacek Dworzecki
Żandarmeria Wojskowa Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej. Historia i teraźniejszość. Zarys problematyki

 

INFORMACJE O AUTORACH

BIBLIOGRAFIA