Postępowanie przygotowawcze w sprawach oszustw internetowych (ebook)

Postępowanie przygotowawcze w sprawach oszustw internetowych (ebook)

1,71 

Opis

Opis produktu:

STRESZCZENIE: W rozdziale, na przykładzie z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, opisano proces ścigania i zwalczania oszustw internetowych. Szczególną uwagę zwrócono na właściwe wykonywanie swoich obowiązków przez policjantów, którzy otrzymują zawiadomienie o przestępstwie i dokumentują podejmowane działania. Na przykładzie analizy akt postępowań przygotowawczych oraz przeprowadzonych badań wśród policjantów określono występujące trudności i braki. Przedstawiono również działania podejmowane przez prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach oszustw internetowych i rodzaje współpracy z innymi jednostkami Policji i innymi podmiotami.

SŁOWA KLUCZOWE: oszustwo internetowe, postępowanie przygotowawcze, zwalczanie.