Prawno-organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie dostępu do broni. Wprowadzenie do problematyki (ebook)

Prawno-organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie dostępu do broni. Wprowadzenie do problematyki (ebook)

17,92 

Symbol: 76-0655
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Aleksander Babiński

Opis

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział I. Zakres przedmiotowo-podmiotowy rozważań i jego konteksty

1.1. Bezpieczeństwo i zagrożenie

1.2. Bezpieczeństwo publiczne a porządek publiczny

1.3. Społeczno-psychologiczne aspekty posiadania broni

1.4. Administracja publiczna

1.5. Płaszczyzny ingerencji administracji publicznej

Rozdział II. Pojęcie i klasyfikacja broni – zarys problemu

2.1. Określenie broni w ustawie o broni i amunicji

2.2. Określenie broni w innych aktach normatywnych

Rozdział III. Normy prawne odnoszące się do posiadania broni w Unii Europejskiej

3.1. Konwencja o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne

3.2. Dyrektywa w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

3.3. Europejska karta broni palnej

Rozdział IV. Regulacje dotyczące dostępu do broni w wybranych państwach

4.1 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

4.2. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

4.3. Republika Francuska

4.4. Królestwo Belgii

4.5. Królestwo Hiszpanii

4.6. Republika Włoska

4.7. Konfederacja Szwajcarska

4.8. Republika Czeska

4.9. Federacja Rosyjska

Zakończenie

Bibliografia