Prawo o ruchu drogowym. Wydanie VI (ebook)

Prawo o ruchu drogowym. Wydanie VI (ebook)

11,25 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Opracowanie: Dział Wydawnictw i Poligrafi i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Kategorie: ,

Opis

Stan prawny na dzień 4.06.2021 r.

 

USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 450)