Problemy funkcjonowania sektorów biopaliw transportowych w Polsce (ebook)

Problemy funkcjonowania sektorów biopaliw transportowych w Polsce (ebook)

2,13 

Opis

Opis produktu:

Streszczenie. W pracy omówiono definicje biopaliw transportowych zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce. Krótko opisano historię biopaliw w Polsce od okresu przed drugą wojną światową do czasów współczesnych. Omówiono rynek biopaliw, wielkość produkcji oraz zdolności produkcyjne bioetanolu i biodiesla w latach 2007-2017. Przedstawiono przepisy prawne i propozycje zmian dotyczące rynku biopaliw.

Słowa kluczowe: bioetanol, biodiesel, zdolności produkcyjne biopaliw, aspekty prawne