Przesłuchanie poznawcze – sprawozdanieze szkolenia poświęconego problematyce przesłuchania poznawczego (21-23 maja, 18-20 czerwca 2018 r., Szczytno) (ebook)

Przesłuchanie poznawcze – sprawozdanieze szkolenia poświęconego problematyce przesłuchania poznawczego (21-23 maja, 18-20 czerwca 2018 r., Szczytno) (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Cele, które przyświecają przedmiotowej publikacji, to prezentacja zarysu metody przesłuchania poznawczego, omawianego podczas warsztatów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Niniejszy artykuł ma nie tylko charakter sprawozdawczy, ale także prezentujący czytelnikowi nowatorską metodę przesłuchania świadka, mającą wpływ na uzyskanie szczerych zeznań, i jej znaczenie w praktyce działania organów ścigania.

Słowa kluczowe: przesłuchanie poznawcze, świadek, metoda

Summary: The aim of the publication is to inform about the training workshops on the method of cognitive interview, which took place at the Police Academy in Szczytno. The article has not only a reporting character, but also presents this innovative in our practice method of hearing a witness. A cognitive interview provides many opportunities to get testimony methodically, systematically and objectively what is very important for the law enforcement agencies investigations.

Keywords: cognitive interview, witness, method