Refleksje strategiczne w kontekście powszechnej Obrony Terytorialnej (ebook)

Refleksje strategiczne w kontekście powszechnej Obrony Terytorialnej (ebook)

27,00 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Ryszard Jakubczak (ORCID 0000-0002-2557-0742)

Opis

Rozdział 1.

SYSTEM POWSZECHNEJ OBRONY TERYTORIALNEJ W POLSCE