Rozdział 15. Bezpieczeństwo przestrzeni społecznej przygranicza polsko-rosyjskiego (ebook)

Rozdział 15. Bezpieczeństwo przestrzeni społecznej przygranicza polsko-rosyjskiego (ebook)

3,00 

Opis

Profilaktyka bezpieczeństwa

CZĘŚĆ IV. WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD GRUPY MIESZKAŃCÓW WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH

Rozdział 15. Bezpieczeństwo przestrzeni społecznej przygranicza polsko-rosyjskiego