Rozdział 16. Wybrane zagadnienia taktyki zwalczania przestępczości gospodarczej (ebook)

Rozdział 16. Wybrane zagadnienia taktyki zwalczania przestępczości gospodarczej (ebook)

3,41 

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego, t. 4. Dokumenty i pisma procesowe w pragmatyce służbowej
wybór i redakcja: Dorota Mocarska
Szczytno 2019