Rozdział 16. Wybrane zagadnienia taktyki zwalczania przestępczości gospodarczej (ebook)

Rozdział 16. Wybrane zagadnienia taktyki zwalczania przestępczości gospodarczej (ebook)

5,97 

16.1. Charakterystyka przestępczości gospodarczej

16.2. Przestępczość bankowa

16.3. Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej

16.4. Przestępczość ubezpieczeniowa

16.5. Przestępstwa związane z udzielaniem zamówień publicznych

16.6. Przestępstwa przeciwko środowisku

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienia praktyki policyjnej, t. 2. Wydanie II
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Zbigniewa Mikołajczyka, Magdaleny Zubańskiej
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie