Rozdział 17. Analiza kryminalna (ebook)

Rozdział 17. Analiza kryminalna (ebook)

5,97 

17.1. Rodzaje i formy analizy kryminalnej

17.2. Obszary i możliwości zastosowania analizy kryminalnej w pracy Policji

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienia praktyki policyjnej, t. 2. Wydanie II
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Zbigniewa Mikołajczyka, Magdaleny Zubańskiej
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie