Rozdział 21. Doskonalenie udzielania pierwszej pomocy (ebook)

Rozdział 21. Doskonalenie udzielania pierwszej pomocy (ebook)

5,97 

21.1. Obowiązki policjanta w zakresie udzielania pierwszej pomocy

21.2. Resuscytacja

21.3. Rany i krwotoki

21.4. Złamania

21.5. Inne stany zagrożenia życia i zdrowia

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienia praktyki policyjnej, t. 2. Wydanie II
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Zbigniewa Mikołajczyka, Magdaleny Zubańskiej
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie