Rozdział 8 Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród funkcjonariuszy Policji zajmujących się zwalczaniem nielegalnej produkcji alkoholu (ebook)

Rozdział 8 Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród funkcjonariuszy Policji zajmujących się zwalczaniem nielegalnej produkcji alkoholu (ebook)

9,00 

Nielegalna produkcja alkoholu. Problematyka prawno-kryminalistyczna

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Edyta Mucha (ORCID 0000-0003-2629-8936)

Opis

Nielegalna produkcja alkoholu. Problematyka prawno-kryminalistyczna

Rozdział 8
Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród funkcjonariuszy Policji zajmujących się zwalczaniem nielegalnej produkcji alkoholu
8.1. Etiologia kryminalna zjawiska nielegalnej produkcji alkoholu
8.1.1. Przyczyny zjawiska nielegalnej produkcji alkoholu
8.1.2. Akceptacja zjawiska nielegalnej produkcji alkoholu przez mieszkańców województwa podlaskiego
8.1.3. Przyczyny większej akceptacji zjawiska nielegalnej produkcji alkoholu wśród mieszkańców województwa podlaskiego w porównaniu z mieszkańcami innych województw
8.1.4. Konsekwencje większej akceptacji zjawiska nielegalnej produkcji alkoholu wśród mieszkańców województwa podlaskiego w porównaniu z mieszkańcami innych województw
8.2. Fenomenologia zjawiska nielegalnej produkcji alkoholu
8.2.1. Statystyka policyjna a faktyczny poziom nielegalnej produkcji alkoholu
8.2.2. Ocena zjawiska nielegalnej produkcji alkoholu w województwie podlaskim pod względem rozmiaru
8.2.3. Zmiany zachodzące w nielegalnej produkcji alkoholu w najbliższej przyszłości
8.2.4. Problem społeczny dotyczący zjawiska nielegalnej produkcji alkoholu
8.2.5. Największe skupiska przypadków nielegalnej produkcji alkoholu
8.2.6. Miejsce, w którym najczęściej dochodzi do nielegalnej produkcji alkoholu
8.2.7. Najbardziej niebezpieczna dla zdrowia obywateli technika nielegalnej produkcji alkoholu
8.2.8. Urządzenie najczęściej używane do nielegalnej produkcji alkoholu
8.2.9. Status majątkowy osób trudniących się nielegalną produkcją alkoholu
8.2.10. Wykształcenie posiadane przez osoby trudniące się nielegalną produkcją alkoholu
8.2.11. Zajęcie wykonywane najczęściej przez osoby trudniące się nielegalną produkcją alkoholu
8.2.12. Grupy wiekowe osób trudniących się nielegalną produkcją alkoholu
8.2.13. Struktury osobowe przy nielegalnej produkcji alkoholu
8.2.14. Miejsca, w jakie najczęściej trafia nielegalnie wyprodukowany alkohol
8.3. Sposoby zapobiegania i zwalczania nielegalnej produkcji alkoholu
8.3.1. Efektywność zwalczania zjawiska nielegalnej produkcji alkoholu w Polsce
8.3.2. Działania, jakie należy podjąć w celu skutecznego zwalczania zjawiska nielegalnej produkcji alkoholu
8.3.3. Możliwości przeciwdziałania zjawisku nielegalnej produkcji alkoholu we współpracy z mieszkańcami danych miast lub powiatów
8.3.4. Sposób, w jaki mieszkańcy danych miast, powiatów współpracują z Policją w celu redukcji problemu nielegalnej produkcji alkoholu
8.3.5. Częstotliwość informowania przez mieszkańców/obywateli o zjawisku nielegalnej produkcji alkoholu
8.3.6. Zachowania, na jakie najczęściej wskazywali mieszkańcy, informując o procederze nielegalnej produkcji alkoholu
8.3.7. Sposoby przeciwdziałania procederowi nielegalnej produkcji alkoholu proponowane przez mieszkańców przekazujących informacje o takim zachowaniu
8.3.8. Sposoby przeciwdziałania zjawisku nielegalnej produkcji alkoholu wskazane przez mieszkańców
8.3.9. Uzyskane od obywateli informacje i podjęte dzięki temu stosowne działania jako przyczyna ujawnienia procederu nielegalnej produkcji alkoholu
8.3.10. Rodzaje ekspertyz przeprowadzanych na potrzeby postępowania przygotowawczego w sprawie nielegalnej produkcji alkoholu
8.3.11. Czasochłonne ekspertyzy w sprawie nielegalnej produkcji alkoholu i średni czas ich przygotowania
8.3.12. Koszty wykonywania ekspertyz w sprawie nielegalnej produkcji alkoholu
8.3.13. Przydatność przeprowadzanych ekspertyz w postępowaniu przygotowawczym w sprawie nielegalnej produkcji alkoholu
8.3.14. Występowanie problemów z zabezpieczeniem i składowaniem materiału dowodowego w sprawie nielegalnej produkcji alkoholu zabezpieczonego na miejscu zdarzenia do czasu zakończenia postępowania dowodowego
8.3.15. Ilość przekazywanej do ekspertyzy substancji powstałej w wyniku nielegalnej produkcji alkoholu
8.3.16. Sytuacja lub stan pozostałej ilości substancji w sprawie nielegalnej produkcji alkoholu, która nie została wysłana do ekspertyzy
8.3.17. Koszty przechowywania i należytego zabezpieczenia substancji w sprawie nielegalnej produkcji alkoholu
8.3.18. Koszty zniszczenia substancji powstałej w wyniku nielegalnej produkcji alkoholu dokonane przez wyspecjalizowane podmioty
8.3.19. Wyspecjalizowane podmioty dokonujące zniszczenia substancji powstałej w wyniku nielegalnej produkcji alkoholu
8.3.20. Legalizacja wytwarzania alkoholu domowym sposobem (bimbrownictwa)
8.3.21. Legalizacja wytwarzania alkoholu domowym sposobem (bimbrownictwa) jako przyczyna spadku szarej strefy napojów alkoholowych w Polsce
8.3.22. Kara kryminalna i środek karny wymierzane za wytwarzanie alkoholu domowym sposobem (bimbrownictwo)
8.3.23. Kara kryminalna i środek karny wymierzane za odkażanie spirytusu przeznaczonego do celów przemysłowych
8.3.24. Kara kryminalna i środek karny wymierzane za podrabianie legalnego alkoholu