Rozdział 8. Znaczenie wybranych kursów specjalistycznych w przygotowaniu funkcjonariuszy Policji do zapewnienia bezpieczeństwa państwa (ebook)

Rozdział 8. Znaczenie wybranych kursów specjalistycznych w przygotowaniu funkcjonariuszy Policji do zapewnienia bezpieczeństwa państwa (ebook)

3,00 

Opis

Profilaktyka bezpieczeństwa

CZĘŚĆ II. AKTYWNOŚĆ WYBRANYCH PODMIOTÓW W PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKOM ZAGRAŻAJĄCYM BEZPIECZEŃSTWU LUDZI I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Rozdział 8. Znaczenie wybranych kursów specjalistycznych w przygotowaniu funkcjonariuszy Policji do zapewnienia bezpieczeństwa państwa