Rozdział IV. Relacje w szczegółowej regulacji stosowania ś.p.b. (ebook)

Rozdział IV. Relacje w szczegółowej regulacji stosowania ś.p.b. (ebook)

8,00 

Środki przymusu bezpośredniego. Tom I. Wspólna regulacja

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Ireneusz Kobus

Opis

Rozdział IV. Relacje w szczegółowej regulacji stosowania ś.p.b.
1. Wprowadzenie do rozdziału
2. Powiązania poszczególnych grup elementów z ś.p.b.
2.1. Przesłanki postaci
2.2. Cele ogólne inne niż dotyczące zwierzęcia
2.3. Cele ogólne dotyczące zwierzęcia
2.4. Cele sposobu
2.5. Przesłanki ogólne
2.6. Sposoby
2.7. Przesłanki sposobu
2.8. Nakazy
2.9. Zakazy
3. Elementy powiązane z ś.p.b., które mogą być użyte lub wykorzystane
3.1. Ustalenia wstępne
3.2. Kategorie ś.p.b.
3.3. Elementy o tej samej treści
4. Elementy występujące przy użyciu lub wykorzystaniu ś.p.b.
4.1. Poszczególne grupy elementów
4.2. Zestawienia łączne
5. Podsumowanie rozdziału
6. Tabele
Tabela nr IV/1. Powiązania ś.p.b. z elementami o różnej i tej samej treści
Tabela nr IV/2. Powiązania trzech kategorii ś.p.b. z elementami o różnej i tej samej treści
Tabela nr IV/3. Elementy o tej samej treści powiązane z trzema kategoriami ś.p.b.
Tabela nr IV/4. Zestawienie elementów o różnej treści powiązanych z trzema kategoriami ś.p.b.
Tabela nr IV/5. Zestawienie powiązań elementów z trzema kategoriami ś.p.b.
Tabela nr IV/6. Podsumowanie elementów i ich powiązań z ś.p.b.

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-760-3