Rozdział VI. Pododdział zwarty (ebook)

Rozdział VI. Pododdział zwarty (ebook)

8,00 

Środki przymusu bezpośredniego. Tom I. Wspólna regulacja

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Ireneusz Kobus

Opis

Rozdział VI. Pododdział zwarty
1. Wprowadzenie do rozdziału
2. Przesłanki warunkujące użycie lub wykorzystanie ś.p.b.
2.1. Dowódca
2.2. Uprawniony
2.3. Zestawienie przesłanek
3. Warianty postępowania
3.1. Postępowanie dowódcy
3.1.1. Postępowanie do zakończenia użycia lub wykorzystywania ś.p.b.
3.1.2. Postępowanie po użyciu lub wykorzystaniu ś.p.b.
3.1.3. Zestawienie wariantów dowódcy
3.2. Postępowanie przełożonego i osoby pełniącej służbę dyżurną
3.2.1. Regulacja u.ś.p.b.
3.2.2. Poszczególne warianty
3.2.3. Zestawienia wariantów przełożonego i osoby pełniącej służbę dyżurną
3.3. Zestawienie wszystkich wariantów
4. Podsumowanie rozdziału
5. Tabele
Tabela nr VI/1. Warunki przystąpienia do użycia lub wykorzystania ś.p.b.
Tabela nr VI/2. Zestawienie przesłanek warunkujących użycie lub wykorzystanie ś.p.b.
Tabela nr VI/3. Postępowanie dowódcy
Tabela nr VI/4. Postępowanie przełożonego i dyżurnego — zestawienie ogólne
Tabela nr VI/5. Postępowanie przełożonego i dyżurnego — zestawienie szczegółowe
Tabela nr VI/6. Zestawienie wariantów postępowania — pododdział zwarty
Tabela nr VI/7. Podsumowanie końcowe — pododdział zwarty

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-760-3