Słownik kryminalistyczny z elementami medycyny sądowej i genetyki (ebook)

Słownik kryminalistyczny z elementami medycyny sądowej i genetyki (ebook)

53,00 

76-0160-4

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: pod red. Grzegorza Ojcewicza i Renaty Włodarczyk

Opis

Recenzent:
doc. dr Swietłana Denisowa — Kierownik Katedry Języka Białoruskiego i Języków Obcych
Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Białorusi w Mińsku

 

Wybór i opracowanie haseł w języku polskim: Zbigniew Dąbrowski,
Andrzej Rogalski, Izabela Rumińska, Anita Szajowska-Zgoła,
Renata Włodarczyk, Magdalena Zubańska, Sławomir Zubański

 

Opracowanie haseł w języku:
– angielskim: Mariola Bil, Anna Jurczenko, Anna Kodzis, Ewa Zabiegły
– francuskim: Anna Ćwiklińska, Alicja Nowak
– niemieckim: Anna Gieryk, Ewelina Sokołowska
– rosyjskim: Małgorzata Jasińska, Grzegorz Ojcewicz, Tatiana Żylina-Els

 

Projekt okładki:
Grzegorz Ojcewicz

Redakcja techniczna:
Robert Ocipiński